• Fysieke winkel.
 • Gratis parkeren voor de deur.
 • Gratis verzending vanaf €100,-
 • veilig betalen met Rabo OmniKassa.

Verzenden & retourneren

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software, een verzegeling bevat.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

 

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

 

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@besto-stolwijk.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

 • Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals Software

 

 • Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Software

 

 • CD's, DVD's, Blu-Ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.


  Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

   

  - Aan Besto automatisering en telecommunicatie
  Tentweg 50a
  2821 AG Stolwijk info@besto-stolwijk.nl

   

  - Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

   

  de verkoop van de volgende goederen:

  de levering van de volgende digitale inhoud:

  de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

   

  - Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

   

   

  - Naam/Namen consument(en)

   

   

   

  - Adres consument(en)

   

   

   

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

   

   

   

  - Datum

   

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

   

   

  Overig

  Deze tekst is via de Herroepingsrecht generator (https://webwinkelrecht.nl/diensten/generatoren/herroepingsrecht-generator/) van Webwinkelrecht, onderdeel van ICTRecht, opgesteld.

besto

Adres Besto automatisering en telecommunicatie Tentweg 50a 2821 AG Stolwijk
Click here to activate
Bekijk route