Disclaimer

Disclaimer voor https://www.besto-webshop.eu
Besto automatisering en telecommunicatie (Kamer van Koophandel: 29048003), hierna te noemen FA. Besto, verleent u hierbij toegang tot https://www.besto-webshop.eu en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
FA. Besto behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
FA. Besto spant zich in om de inhoud van https://www.besto-webshop.eu zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://www.besto-webshop.eu aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FA. Besto.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.besto-webshop.eu geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FA. Besto. Voor op https://www.besto-webshop.eu opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FA. Besto nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FA. Besto en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FA. Besto, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Neem contact op met onze winkel.

t. 0182 34 70 74
e. info@besto-stolwijk.nl